Notarieel testament opmaken

Erven

Waarom is het zinvol om een ​​notarieel testament op te stellen?

Wie na zijn overlijden geschillen tussen zijn nabestaanden wil vermijden, moet tijdig voorzieningen treffen en zijn nalatenschap regelen. Dit kan met een testament. Velen geloven dat een notarieel testament een hogere waarde heeft dan een handgeschreven testament. Dat is verkeerd. Een handgeschreven testament is rechtsgeldig als het voldoet aan de wettelijke vormvereisten. Aangezien niet iedereen deze regels kent en er veel valkuilen op de loer liggen, is het zinvol om een ​​notarieel testament op te maken.

Wanneer moet er een testament worden gemaakt?

Een testament is handig in een aantal situaties:

  • Regels voor de nalatenschap na het overlijden van de erflater
  • Afwijking van rechtsopvolging
  • als grotere waarden worden geërfd
  • als de bedrijfsopvolging moet worden geregeld
  • Het vermijden van een oneconomische verdeling onder veel wettige erfgenamen.

In ieder geval gaat een testament vooraf aan rechtsopvolging. De erflater kan één of meer personen als zijn erfgenamen aanwijzen. Met het testament kunnen plaatsvervangende erfgenamen worden bepaald, een voorschot legaat worden geregeld, kan voor-, na- of nalatenschap worden geregeld of kan een splitsingsregeling worden getroffen. De erflater kan de executeur benoemen en voorwaarden stellen. Al deze regelingen zijn moeilijk met een handgeschreven testament. Veel mensen weten niet eens dat zulke vaststellingen mogelijk zijn met een testament. Als u besluit om een ​​notarieel testament te laten maken, kunt u vooraf advies krijgen van de notaris. De echtgenoot is niet automatisch de enige erfgenaam Als er geen testament is, is de langstlevende echtgenoot niet automatisch de enige erfgenaam.

Hij moet dan de erfenis delen met nabestaanden. Dit kan ook het geval zijn als de overleden echtgenoot geen kinderen heeft. Als de ouders van de overleden echtgenoot nog in leven zijn, hebben zij recht op een erfenis. Als de ouders van de echtgenoot al zijn overleden, erven de broers en zussen van de overleden echtgenoot ook. De langstlevende echtgenoot is alleen de enige erfgenaam als er geen eerste of tweederangs erfgenamen zijn. Als er geen testament is en de langstlevende erft met andere familieleden, heeft dit voor hem ook negatieve gevolgen. Hij en de andere ervende nabestaanden vormen een gemeenschap van erfgenamen. De gemeenschap van erfgenamen moet unaniem beslissen over de verdeling van de goederen in de nalatenschap. Om geschillen te voorkomen en de langstlevende echtgenoot de enige erfgenaam te maken, dient tijdig een notarieel testament te worden opgemaakt.

Meer informatie omtrent testamenten kunt u ook krijgen bij een erfrecht advocaat.

Notarieel testament opmaken
Schuiven naar boven